Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Oferta wynajmu pomieszczeń i sprzętu, cennik zwiedzania Zamku oraz cennik rozklejania i eksponowania plakatów
2016-07-29 14:04

Oferta wynajmu pomieszczeń i sprzętu wg aneksu nr 4 do zarządzenia nr 14/2006 Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK z dnia 6.12.2006 r.


Oferta wynajmu pomieszczeń„, sprzętu i obsługi Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK udostępnia bardzo atrakcyjne i niepowtarzalne pomieszczenia, które nadają się znakomicie na spotkania branżowe, konferencje, bankiety, różnego rodzaju inne imprezy zamknięte oraz koncerty. Naszym gościom możemy uatrakcyjnić każde spotkanie prezentując artystyczny kunszt Zespołu Pieśni i Tańca "€žPrzemyśl"€ znajdującego się w strukturach PCKiN ZAMEK.
Nasza oferta obejmuje:
- sala widowiskowa  o łącznej ilości miejsc 224 (167 na widowni i 57 na balkonie) ze sceną  o wymiarach 9m x 8m. Dodatkowo do  wykorzystania dwie garderoby.
- sala kominkowa  w baszcie wschodniej (okrągłej) 56 m kw.
- sala archeologiczna (Galeria Zamek)  w podziemiach Zamku o wymiarach 15m x 10m
- sala widowiskowo-baletowa (ul. St. Konarskiego 5)
- kostiumy ludowe z zasobów PCKiN ZAMEK
Dysponujemy niezbędnym sprzętem potrzebnym do zorganizowania imprez w pomieszczeniach zamkowych oraz w  plenerze. Gwarantujemy profesjonalną i kompleksową obsługę techniczną, dla której żadna impreza nie ma tajemnic. Oprawę kulinarną zapewnia nasz renomowany partner zajmujący się cateringiem. Zapewniamy atmosferę przyjaznej gościnności, która jest gwarancją udanej kooperacji. Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą otrzymać produkt na najwyższym poziomie. PCKiN ZAMEK otwarte jest na wszelkiego rodzaju współpracę, dlatego jesteśmy pewni, że wspólnie stworzymy wiele ciekawych przedsięwzięć.
       Zamek Kazimierzowski w Przemyślu  zajął 3 miejsce w konkursie na najlepiej oświetloną gminę i miasto w 2006 roku, jednak poza pięknie oświetlonymi murami, przemyski Zamek to także, a może przede wszystkim obiekt historyczny wzniesiony po roku 1340 przez króla Kazimierza Wielkiego na górującym nad miastem Wzgórzu Zamkowym. Na jego dziedzińcu eksponowane są relikty rotundy i palatium - budowli z okresu panowania Bolesława Chrobrego. Zamek gruntownie przebudowany w XVI wieku w stylu renesansowym mieści w swoich murach Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry "€žFredreum" oraz gospodarza obiektu - Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Goszczą u nas znakomitości artystycznego świata. Tutaj realizowane są stojące na najwyższym  poziomie, wciąż nowe propozycje kulturalne, które przyjmowane są entuzjastycznie przez lokalne środowisko jak również turystów.
Zamek Kazimierzowski to obiekt położony na wzgórzu i otoczony pięknym parkiem ze sceną teatralną i plenerową. Nie bez znaczenia jest również  usytuowanie samego miasta, które roztacza się amfiteatralnie, podobnie jak Rzym na siedmiu wzgórzach i jest malowniczo przecięte białą wstęgą Sanu. Jego charakter wyznaczają liczne zabytkowe kamienice, uliczki i kościoły. 
 
Kontakt :
 
- UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ:
       Dział Administracji i Obsługi PCKiN ZAMEK oraz Dział Organizacji Imprez PCKiN 
       ZAMEK tel. 16 678 39 48 

- WYPOŻYCZANIE KOSTIUMÓW LUDOWYCH:
       Zespół Pieśni i Tańca "Przemyśl" tel. 16 678 23 59 

..........................................................................................................................................

Zarządzenie nr 3 /2016

Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

z dnia 06.04.2016

 

w sprawie: wprowadzenia cennika wynajmu pomieszczeń i sprzętu Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu oraz ustalenia cen biletów wstępu na dziedziniec i do Zamku Kazimierzowskiego

 

§ 1

 

Niniejszym Zarządzeniem ustalam wysokość opłat z tytułu wstępu do pomieszczeń oraz na dziedziniec Zamku Kazimierzowskiego a także wynajmu pomieszczeń i sprzętu Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu


§ 2

 

Wynajem pomieszczeń i sprzętu odbywa się za zgoda dyrektora PCKiN ZAMEK lub upoważnionej przez niego osoby.

 

§ 3

 

Za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajmowanych pomieszczeń i mienia stanowiącego wyposażenie odpowiada wynajmujący.

Kontroli stanu pomieszczeń każdorazowo przy udostępnianiu i opuszczaniu przez osoby wynajmujące dokonuje upoważniony pracownik.

 

§ 4

 

Załącznik nr 1 stanowi integralną część Zarządzenia.

 

§ 5

 

Traci moc Zarządzenia nr 7/2013 dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK z dnia 01.04.2013 roku.

 

§ 6

 

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem 01.05.2016 r.

 

Dyrektor:

 

 

Do wiadomości pracownicy odpowiedzialni:

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 z dnia 06.04.2016r

 

 § 1

 

I.Wynajem pomieszczeń:

1.Zamek Kazimierzowski

a.sala widowiskowa:

-wynajem sali widowiskowej na cele kulturalne i edukacyjne

od 150,00 do 450 + VAT,

-wynajem sali na inne cele od 400,00 do 1.500,00 + VAT

b.sala kominkowa: od 150,00 do 450,00 + VAT

c.sala wystawowa: od 250,00 zł do 500,00 + VAT

 

2.Mała sala widowiskowa ul. St. Konarskiego 5: od 150,00 do 1000,00 + VAT

 

3.Ceny proponowane w punktach 1 i 2 mogą ulegać zmianie w zależności od wymagań technicznych i organizacyjnych.

 

II.Samodzielne nagłośnienie i oświetlenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego:

od 200,00 zł do 4000,00 zł + VAT

 

III.Estrada plenerowa z zadaszeniem (12x10x8m):

1.Estrada plenerowa z zadaszeniem od 3.000,00 zł + VAT, w cenę został wliczony montaż i demontaż estrady. Transport zapewnia wynajmujący.

2.Estrada plenerowa z zadaszeniem na cele kulturalne i edukacyjne (dla podmiotów organizacyjnych Gminy Miejskiej Przemyśl). Wynajmujący pokrywa koszty transportu, montażu i demontażu sceny.

 

§ 2


IV.Opłaty za wstęp:

  1. Odpłatność za wstęp (zwiedzanie) baszty widokowej oraz pozostałych dostępnych pomieszczeń Zamku Kazimierzowskiego oraz dziedzińca wynosi:

a)ulgowy€“ 3,00 zł

przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia, seniorom powyżej 65. roku życia, osobom niepełnosprawnym oraz uczestnikom programu Rodzina3 Plus- za okazaniem legitymacji ;.

b)normalny(pozostali dorośli) - - 5,00 zł

c)Dzieci do lat 3 wstęp bezpłatny.

 

  1. Odpłatność za wstęp (zwiedzanie) miejsc wymienionych w pkt 1 ustalona jest w kwocie brutto i pobierana na podstawie paragonu z kasy fiskalnej.

§ 3


W określonych przypadkach, dotyczących wynajmu sprzętu oraz pomieszczeń.

istnieje możliwość negocjacji cen z dyrektorem instytucji.

§ 4

 

Załącznik do Zarządzenia nr 3 obowiązuje od 01.05.2016 roku

........................................................................................................................................

Zarządzenie nr 4/2016

Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury

                                  i Nauki ZAMEK

z dnia 01.06.2016

 

w sprawie: wprowadzenia cennika zwiedzania Zamku Kazimierzowskiego z przewodnikiem oraz opłat za korzystanie z działań prowadzonych w ramach bloku rycerskiego na dziedzińcu.

 

§ 1


Zwiedzanie Zamku Kazimierzowskiego wraz z przewodnikiem 30 zł

Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna lub mailowa.

 

 § 2


Opłaty za korzystanie z działań prowadzonych w ramach bloku rycerskiego:

1. Strzelnica mobilna 2 zł

2. Wybicie monety okolicznościowej 5 zł

W ramach opłaty za wstęp na dziedziniec i do pomieszczeń Zamku zwiedzający może skorzystać z walk rycerskich.

 

Opłaty za korzystanie z działań prowadzonych w ramach bloku rycerskiego (pkt 1 i 2) są dodatkowymi opłatami - oprócz odpłatności za zwiedzanie pomieszczeń Zamku należy wnieść opłatę za skorzystanie z wybranej atrakcji.

 

§ 3

 

Ustalone ceny są cenami brutto.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r.

 

 

 

Dyrektor:

 

 

Do wiadomości pracownicy odpowiedzialni:


..................................................................................................................................

Zarządzenie nr 8 / 2016

Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury
i Nauki ZAMEK

z dnia 16.09.2016

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Przemyśla administrowanych przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

 § 1

Niniejszym Zarządzeniem wprowadzam Regulaminu korzystania ze słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Przemyśla administrowanych przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK oraz wysokość opłat pobieranych z tego tytułu.

§ 2

Integralna część Zarządzenia stanowią Załączniki:

1. Załącznik nr 1 -€“ Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Przemyśla administrowanych przez PCKiN ZAMEK,

2. Załącznik nr 2 -“ cennik plakatowania słupów ogłoszeniowych,

3. Załącznik nr 3 -€“ wykaz słupów ogłoszeniowych na terenie Przemyśla administrowanych przez PCKiN ZAMEK,

4. Załącznik nr 4 -€“ zamówienie ekspozycji plakatu na słupach ogłoszeniowych administrowanych przez PCKiN ZAMEK ,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.09.2016 r.

..............................................................................................................................


                    Zarządzenie nr 16/2017

Dyrektora Przemyskiego Centrum
Kultury i Nauki ZAMEK 

z dnia 28.11.2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie korzystania ze słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Przemyśla administrowanych przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

§ 1

Niniejszym Zarządzeniem wprowadzam zmiany w Regulaminie korzystania ze słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Przemyśla administrowanych przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. 

Zmian dokonuję  w Regulaminie, który był wprowadzony załącznikiem nr 1 do Zarządzeniem nr 8 /2016 z dnia 16.09.2016 roku i Zarządzeniem nr 4/2017 z dnia 28.02.2017

                                                                        § 2

Załącznik nr 3 do Zarządzenia dyrektora nr 8 z dn. 16.09.2016 r. otrzymuje nowe brzmienie:

Wykaz słupów ogłoszeniowych na terenie PRZEMYŚLA administrowanych przez PCKiN ZAMEK z przeznaczeniem części powierzchni na ekspozycję  plakatów za odpłatnością - 14 sztuk: 


- Plac Legionów - 2 szt.

- ul. Przecznica Wałowej - 1 szt.
- ul. Ratuszowa - 1 szt.
- Rynek - 1szt.
- Plac Dominikański - 1 szt.
- ul. 3-goMaja - 2 szt.
- ul. Lelewela - 1 szt.
- Plac Konstytucji - 1 szt.
- ul. Leszczyńskiego- 1 szt.
- ul. Słowackiego/ róg Smolki - 1 szt.
- ul. Jagiellońska - przystanek - 1 szt.
- ul. K. Opalińskiego -€“ 1 szt.


Załącznik nr 3 do Zarządzenia dyrektora nr 8 z dn. 16.09.2016 r. traci moc z dniem 31.12.2017 roku.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia dyrektora nr 8 z dnia 16.09.2016r otrzymuje nowe brzmienie:

CENNIK

PLAKATOWANIA SŁUPÓW OGŁOSZENIOWYCH


/JEDEN PLAKAT NA JEDNYM SŁUPIE PRZEZ SIEDEM DNI /


OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2018 r.

                                                                 

/cena brutto/


A4 21,0 x29,7cm - 7,00 zł


A3
29,7 x42,0cm - 9,00

A2 42,0 x59,4cm - 12,00

A1 59,4 x84,1cm - 15,00

A0 84,1 x 168,2cm - 25,00

B4 25,0 x35,3cm - 9,00

B3 35,3 x50,0cm - 9,00

B2 50,0 x70,6cm - 15,00

B1 70,6 x 100,0cm - 20,00

B0 100,0 x 142,0cm - 25,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia dyrektora nr 8 z dnia 16.09.2016r traci moc z dniem 31.12.2017 roku.


Plakaty przyjęte do odpłatnej ekspozycji w miesiącu grudniu (np. odpłatna ekspozycja w
okresie od grudnia 2017r do stycznia 2018 roku ) będą rozliczane wg. cen obowiązujących
do 31.12.2017 roku.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 roku.

.....................................................................................................................................


          Zarządzenie nr 17/2017

      Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

                                      

                                    z dnia 29.11.2017 roku

                                 
wprowadzające Aneks nr 1


do Zarządzenia nr 3/2016 z dnia 06.04.2016 Dyrektora Przemyskiego
Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w sprawie wprowadzenia cennika wynajmu
pomieszczeń i sprzętu instytucji oraz ustalenia cen biletów wstępu na
dziedziniec i do Zamku Kazimierzowskiego.


Niniejszym Aneksem zmieniam § 2 Załącznika nr 1 do powołanego Zarządzenia.


§ 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 roku z 06.04.2016r z dniem 01.01.2018 roku otrzymuje nowe brzmienie:


IV. Opłaty za wstęp:

1. Odpłatność za wstęp (zwiedzanie) baszty widokowej oraz pozostałych dostępnych pomieszczeń Zamku Kazimierzowskiego oraz dziedzińca wynosi:


a) Odpłatność ulgowa                                          4 złote

a) odpłatność


Przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, seniorom powyżej 65 roku życia, osobom niepełnosprawnym oraz uczestnikom programu Rodzina 3 plus za
okazaniem dokumentów (dowodu tożsamości, legitymacji).


a) Odpłatność pełna -€“ pozostali dorośli            6 złotych

b) Dzieci do lat 3 wstęp bezpłatny.


2. Odpłatność za wstęp (zwiedzanie) wymieniona w pkt. 1 ustalona jest w cenach brutto i
pobierana na podstawie paragonu z kasy fiskalnej lub faktury.

§ 2 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 roku z 06.04.2016r traci moc z dniem
31.12.2017 roku 

.....................................................................................................................................


              Zarządzenie nr 6/2019

Dyrektora Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK

                z dnia 19.03.2019 roku

wprowadzają…ce
Aneks nr 2


do Zarządzenia nr 3/2016 z dnia 06.04.2016r w sprawie wprowadzenia cennika
wynajmu pomieszczeń„ i sprzętu instytucji oraz ustalenia cen biletów wstępu na
dziedziniec i do Zamku Kazimierzowskiego.

Niniejszym Aneksem zmieniam - § 2 Załącznika nr 1 do
powołanego Zarządzenia.

§ 2 Załącznika nr 1
do Zarządzenia
nr 3/2016 roku z 06.04.2016r z dniem 01.05.2019 roku otrzymuje nowe
brzmienie:

 

IV. Opłaty za wstęp:


1. Odpłatność za wstęp (zwiedzanie) baszty widokowej oraz pozostałych dostępnych
pomieszczeń Zamku Kazimierzowskiego oraz dziedzińca wynosi:

a) odpłatność ulgowa                     5 złotych


Przysługuje dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, seniorom powyżej 65 roku życia, osobom niepełnosprawnym oraz uczestnikom programu Rodzina 3 plus za
okazaniem dokumentów (dowodu tożsamości, legitymacji).

a) Odpłatność pełna – pozostali dorośli                         8 złotych


b) Dzieci do lat 3 wstęp bezpłatny.


2. Odpłatność za wstęp (zwiedzanie) wymieniona w pkt. 1 ustalona jest w cenach brutto i
pobierana na podstawie paragonu z kasy fiskalnej lub faktury.

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 17/2017 roku z 29.11.2017r traci moc z dniem 30.04.2019 roku.

Opublikował: Tomasz Beliński

Załączniki:
4_ZAMOWIENIE_EKSPOZYCJI4.doc
2_CENNIK_PLAKATOWANIA_OD_01_01_2018.doc
3_WYKAZ_SLUPOW_OGLOSZENIWYCH_OD_01_01_2018.doc
1_REGULAMIN1.doc

Wprowadzane zmiany:
2016-07-29 14:04:53 - Dodano wpis autor: Tomasz Beliński
2016-07-29 14:06:14 - Zmieniono treść autor: Tomasz Beliński
Drukuj

« wstecz© PCKiN ZAMEK